Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?

Vad äter bin?
Bin älskar blommor, I blommorna finns något som heter nektar. Det är den bina äter. Vissa bin kan äta från de flesta blommor. Andra är mer petiga med maten och kan bara äta från vissa blommor. Det är vad bina äter.

Vissa sorters bin lever tidigt på våren, vissa på sommaren och andra på hösten. Därför är det viktigt att det finns gott om blommor för bin att äta ifrån. Utan bin skulle det knappt finnas några blommor eller frukt.

Ett bi landar på en kärleksört
Foto: Wikipedia CC BY Holger.Ellgaard-SA 4.0

Sälg är ett träd som växer ensamt i skogen. Sälg är ett vanligt träd i Sverige. Den växer mest i småskog, hagar, skogsbryn, vägrenar och gärdsgårdsbackar. Sälgträd blir inte så höga men bladen är stora och grova. Många tycker att sälg är ett ogräs, men ta inte bort det! Sälg är jätteviktigt för bin! Bin gillar sälg därför att det finns mycket pollen och nektar. Om du vill hjälpa bina, plantera sälg!

Fortsätt läsa “Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?”
Please follow and like us:

Ta hand om våra vilda bin!

Numera kan vi se och höra på radio, teve och tidningar om bin och även se olika dokumentärfilmer om bin och att massdöd av bin är just nu ett stort problem på flera ställen i världen. Om bina försvinner från jordens yta kommer det att vara ett stort problem för växter och vår tillgång till frukt och grönsaker.
Ta hand om de vilda bina!

Ett stort problem för bin är blommor. Finns det inte så mycket blommor för bina kommer det att överleva. Bina behöver mycket blommor.För att göra ett kilo honung måste bina besöka 6-8 miljoner blommor. Bina kan flyga 2-3 km från sin bikupa och hitta mat och komma tillbaka hem. De kan inte flyga mer för att då hittar inte hem.

Ett vildbi äter och samlar mat.
Foto: Pexels CC0

Mitt förslag är, man kan göra någonting för att det blir mer blommor på området så att bina kan få mat och nektar så att de kan leva längre. Lupiner är en blomma som är giftig och den är farlig både för djur och andra växter. Den dödar binas mat. ​Man kan ta bort lupiner för att de är giftiga och bin kan dö när deras favoritblommor inte finns.

En annat problem ​för bin är att de inte hittar platser att bo på. Bina lever inne trädstammar i skogen eller inne i väggen eller i marken. Eftersom de har svårt att hitta en plats att bo där det finns mat finns det alltid fara för livet för dem.

Fortsätt läsa “Ta hand om våra vilda bin!”
Please follow and like us:

Vårsidenbi – ett av våra vanligaste bin

Vårsidenbin är solitära bin. Det betyder att det inte finns någon drottning. Honan kan fortplanta sig och hon bygger bo och samlar nektar och pollen själv.

Vårsidenbin är ganska stora bin. De kan 12-14 millimeter. De gillar att äta videväxter. Videväxter är t.ex. trädet sälg. De flyger tidigare än många andra bin, i april och maj.

Vårsidenbin har bruna hår på kroppen och huvudet.

De bygger sina bon i sandiga marker där det inte växer så mycket. De gillar sol och värme. 

Vårsidenbi

Foto: Wikipedia CC-BY Fritz Geller-Grimm-SA 2.5

När det blir vår kryper hanarna fram några dagar före honorna. De flyger runt området där de kläckts. De flyger bara några decimeter över marken och letar efter honor. När honorna kommer fram samlas hanarna runt dem och försöker para sig med henne.

Efter parningen gräver honan ett bo i marken. I boet samlar honan mycket pollen till sina larver. 

Nästa vår flyger de nya bina ut och allt börja om igen.

Av: Ivan och Kawthar

Please follow and like us:

Biexpert på besök

Idag hade vi besök från länsstyrelsen. Naturvårdshandläggare Dan Mangsbo kom till oss och berättade om vilda bin.

Vi fick lära oss skillnaden mellan sociala och solitärbin. Dan är expert på solitärbin. Han berättade om varför bin är hotade och vad vi kan göra för att hjälpa dem. Utan bin kommer vi inte att ha mat i framtiden.

Vi berättade för Dan om vad tänkt göra för vilda bin i Forshaga och fick fler förslag på insatser alla kan göra för att hjälpa vilda bin.

Några saker vi har på gång:

  • Bygga bihotell
  • Så bivänliga blommor
  • Skapa miniängar
  • Minska invasiva arter
  • Utbilda barn om vildbin
Dan Mangsbo visar exempel på vilda bin och deras roliga namn.
Alla elever fick en bok om hotade arter i Värmland.
Please follow and like us: