Snöplig avslutning på projektet ”Att vara bi i Forshaga”

Elevernas projekt ”Att vara bi i Forshaga” fick en snöplig och lite tråkig avslutning i och med att skolorna stängdes i våras. Vår plan var att gå ut i lågstadieklasser i kommunen och informera om bin och låta barnen bygga bihotell. Vi skulle även delta i några olika event för att informera om bin och vårt projekt. Dessutom skulle elevernas arbete dokumenteras av ett externt filmteam för att spridas vidare.

När skolorna stängdes i mars hade vi förberett allt detta och dessutom hade eleverna ordnat sponsorer till cirka 20 bihotell som skulle placeras ut i Forshaga.

Efter att skolan stängdes i mars tog några elever på sig ansvaret att slutföra utplaceringen av bihotellen. De försåg varje hotell med en skylt med sponsorns namn. En fin vårdag i april såg eleverna till att varje bihotell sattes upp på lämpliga platser här i Forshaga. 

Vi som är kvar på skolan har sett att flera rum i hotellen fått hyresgäster. 🐝😀

Filmen gjordes av Amina, Zahra och Roda

Please follow and like us:

Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?

Vad äter bin?
Bin älskar blommor, I blommorna finns något som heter nektar. Det är den bina äter. Vissa bin kan äta från de flesta blommor. Andra är mer petiga med maten och kan bara äta från vissa blommor. Det är vad bina äter.

Vissa sorters bin lever tidigt på våren, vissa på sommaren och andra på hösten. Därför är det viktigt att det finns gott om blommor för bin att äta ifrån. Utan bin skulle det knappt finnas några blommor eller frukt.

Ett bi landar på en kärleksört
Foto: Wikipedia CC BY Holger.Ellgaard-SA 4.0

Sälg är ett träd som växer ensamt i skogen. Sälg är ett vanligt träd i Sverige. Den växer mest i småskog, hagar, skogsbryn, vägrenar och gärdsgårdsbackar. Sälgträd blir inte så höga men bladen är stora och grova. Många tycker att sälg är ett ogräs, men ta inte bort det! Sälg är jätteviktigt för bin! Bin gillar sälg därför att det finns mycket pollen och nektar. Om du vill hjälpa bina, plantera sälg!

Fortsätt läsa “Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?”
Please follow and like us:

Ta hand om våra vilda bin!

Numera kan vi se och höra på radio, teve och tidningar om bin och även se olika dokumentärfilmer om bin och att massdöd av bin är just nu ett stort problem på flera ställen i världen. Om bina försvinner från jordens yta kommer det att vara ett stort problem för växter och vår tillgång till frukt och grönsaker.
Ta hand om de vilda bina!

Ett stort problem för bin är blommor. Finns det inte så mycket blommor för bina kommer det att överleva. Bina behöver mycket blommor.För att göra ett kilo honung måste bina besöka 6-8 miljoner blommor. Bina kan flyga 2-3 km från sin bikupa och hitta mat och komma tillbaka hem. De kan inte flyga mer för att då hittar inte hem.

Ett vildbi äter och samlar mat.
Foto: Pexels CC0

Mitt förslag är, man kan göra någonting för att det blir mer blommor på området så att bina kan få mat och nektar så att de kan leva längre. Lupiner är en blomma som är giftig och den är farlig både för djur och andra växter. Den dödar binas mat. ​Man kan ta bort lupiner för att de är giftiga och bin kan dö när deras favoritblommor inte finns.

En annat problem ​för bin är att de inte hittar platser att bo på. Bina lever inne trädstammar i skogen eller inne i väggen eller i marken. Eftersom de har svårt att hitta en plats att bo där det finns mat finns det alltid fara för livet för dem.

Fortsätt läsa “Ta hand om våra vilda bin!”
Please follow and like us:

Vårsidenbi – ett av våra vanligaste bin

Vårsidenbin är solitära bin. Det betyder att det inte finns någon drottning. Honan kan fortplanta sig och hon bygger bo och samlar nektar och pollen själv.

Vårsidenbin är ganska stora bin. De kan 12-14 millimeter. De gillar att äta videväxter. Videväxter är t.ex. trädet sälg. De flyger tidigare än många andra bin, i april och maj.

Vårsidenbin har bruna hår på kroppen och huvudet.

De bygger sina bon i sandiga marker där det inte växer så mycket. De gillar sol och värme. 

Vårsidenbi

Foto: Wikipedia CC-BY Fritz Geller-Grimm-SA 2.5

När det blir vår kryper hanarna fram några dagar före honorna. De flyger runt området där de kläckts. De flyger bara några decimeter över marken och letar efter honor. När honorna kommer fram samlas hanarna runt dem och försöker para sig med henne.

Efter parningen gräver honan ett bo i marken. I boet samlar honan mycket pollen till sina larver. 

Nästa vår flyger de nya bina ut och allt börja om igen.

Av: Ivan och Kawthar

Please follow and like us: