Lucka 24: Vilka är dina framtidsdrömmar?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 23: Vad har tiden Sverige gett dig?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 22: Vad gör du på din fritid?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 21: Vad betyder Sverige för dig?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 20: Vad skulle du vilja att andra säger om dig?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 19: Vad vill du lära dina barn från svensk kultur?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 18: Vad vill du lära dina barn från din egen kultur?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 17: Vad skulle den största skillnaden vara om du skulle växa upp i en svensk familj?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 16: Upplever du någon gång ett utanförskap mot resten av samhället?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Lucka 15: Är det lätt att få nya vänner i Sverige?

I årets julkalender  ”Det här är vi – om olikheter, tolerans och förståelse” har elever från skolans naturbruksprogram skrivit frågor till våra nyanlända elever på språkintroprogrammet. Språkintroeleverna har sedan gjort korta filmer där de svarar på frågorna. Syftet är att ge de svenska eleverna möjlighet att få svar på frågor de undrar över och att ge våra språkintroelever chansen att själva få berätta om sina känslor, upplevelser och drömmar under sin första tid i Sverige.

Translate »