Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?

Vad äter bin?
Bin älskar blommor, I blommorna finns något som heter nektar. Det är den bina äter. Vissa bin kan äta från de flesta blommor. Andra är mer petiga med maten och kan bara äta från vissa blommor. Det är vad bina äter.

Vissa sorters bin lever tidigt på våren, vissa på sommaren och andra på hösten. Därför är det viktigt att det finns gott om blommor för bin att äta ifrån. Utan bin skulle det knappt finnas några blommor eller frukt.

Ett bi landar på en kärleksört
Foto: Wikipedia CC BY Holger.Ellgaard-SA 4.0

Sälg är ett träd som växer ensamt i skogen. Sälg är ett vanligt träd i Sverige. Den växer mest i småskog, hagar, skogsbryn, vägrenar och gärdsgårdsbackar. Sälgträd blir inte så höga men bladen är stora och grova. Många tycker att sälg är ett ogräs, men ta inte bort det! Sälg är jätteviktigt för bin! Bin gillar sälg därför att det finns mycket pollen och nektar. Om du vill hjälpa bina, plantera sälg!

Fortsätt läsa ”Vad äter bin, var bor de och varför är de viktiga?”

Ta hand om våra vilda bin!

Numera kan vi se och höra på radio, teve och tidningar om bin och även se olika dokumentärfilmer om bin och att massdöd av bin är just nu ett stort problem på flera ställen i världen. Om bina försvinner från jordens yta kommer det att vara ett stort problem för växter och vår tillgång till frukt och grönsaker.
Ta hand om de vilda bina!

Ett stort problem för bin är blommor. Finns det inte så mycket blommor för bina kommer det att överleva. Bina behöver mycket blommor.För att göra ett kilo honung måste bina besöka 6-8 miljoner blommor. Bina kan flyga 2-3 km från sin bikupa och hitta mat och komma tillbaka hem. De kan inte flyga mer för att då hittar inte hem.

Ett vildbi äter och samlar mat.
Foto: Pexels CC0

Mitt förslag är, man kan göra någonting för att det blir mer blommor på området så att bina kan få mat och nektar så att de kan leva längre. Lupiner är en blomma som är giftig och den är farlig både för djur och andra växter. Den dödar binas mat. ​Man kan ta bort lupiner för att de är giftiga och bin kan dö när deras favoritblommor inte finns.

En annat problem ​för bin är att de inte hittar platser att bo på. Bina lever inne trädstammar i skogen eller inne i väggen eller i marken. Eftersom de har svårt att hitta en plats att bo där det finns mat finns det alltid fara för livet för dem.

Fortsätt läsa ”Ta hand om våra vilda bin!”

Hjälp våra vilda bin!

Vårt biprojekt är i full gång och en grupp elever jobbar med att få sponsorer till bihotell som ska placeras ut i Forshaga. Eleverna har redan gjort klart med ett tiotal sponsorer. För att få företag och privatpersoner intresserade har eleverna spelat in en reklamfilm och tillverkat ett reklamblad.

Av: Zahra och Ahmadreza

Translate »