Om oss

Här kan ni se eleverna berätta om sin relation till bloggen:


Vilka är vi som byggt webbplatsen?

På den här webbplatsen bloggar 65 nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år på Språkintroduktionsprogrammet vid Forshagaakademin tillsammans med sina lärare om resan in i det svenska samhället, det svenska språket och den svenska kulturen.

Syfte och mottagare

Med den här webbplatsen vill vi visa upp vår verksamhet på Språkintroduktionsprogrammet. Vi vill att andra ska se vad eleverna lär sig och hur de utvecklar sina språkfärdigheter. Men det viktigaste med bloggen är inte att andra ska läsa utan vad eleverna själva lär sig. Eleverna lär varandra och bloggen blir ett viktigt verktyg för att utvecklas. Kommentarerna gör inläggen levande och gör på bästa tänkbara sätt att språkinlärningen är med eleverna hela tiden. Vi vill att andra ska få ta del av elevernas vardag och lära känna några av de individer som många gånger döljs bakom begreppet invandrare.

Innehållet på Framsteg i Svenska riktar sig till alla som är intresserade av språkinlärning och hur nyanländas vardag ser utVi vet att elevernas gode män, deras familjer och personalen vid deras boenden följer bloggen med stort intresse.

Du som besöker vår blogg får gärna interagera med oss, t.ex. genom att skriva kommentarer på det vi gör.

Den pedagogiska kopplingen

Språkintroduktionsprogrammet fokuserar på att eleverna ska utveckla det svenska språket och skaffa sig kunskaper i andra grundskoleämnen som eleven inte har godkända betyg i. Utbildningen ska också innehålla annat som gynnar kunskapsutvecklingen.

Vår blogg är ett viktigt verktyg för eleverna att utveckla tilltron till förmågan att uttrycka sig på det nya språket i olika situationer, både skriftligt och muntligt.

Bloggen spelar en viktig roll i alla ämnen och vad som ska publiceras på bloggen beslutar lärare och elever tillsammans. Rollfördelningen mellan lärare och elever är att lärarna bygger strukturen och eleverna är medarbetare och skapar innehållet. Genom att producera många inlägg och uppmuntra eleverna att skriva kommentarer har vi en levande blogg som ständigt är aktuell. Bearbetning av kommentarer och skriftliga inlägg är en naturlig del av undervisningen och bidrar till elevernas språkutveckling.

Upphovsrätt

De flesta bilderna på bloggen är våra egna. Vi jobbar regelbundet med upphovsrätt och andras bilder och musik  i våra filmer är tillåtna att använda och vi tränar på att ange källan korrekt. Våra filmer finns samlade på vår Youtubekanal.

Varför vi borde vinna ett pris i Webbstjärnan

Vi tycker att vi borde vinna pris eftersom bloggen är viktig för eleverna. Den är inte bara ett fönster för att visa upp vår verksamhet utan fyller central funktion för elevernas språkutveckling. Eleverna känner att bloggen finns med dem hela tiden och kan många gånger vara en ljuspunkt och trygghet i elevernas i många fall mycket osäkra tillvaro. Eleverna trivs tillsammans och de kan alltid besöka bloggen och ha kontakt med varandra.

Det mesta som finns bloggen utgår från elevernas erfarenheter och nuvarande situation. Eller som en elev uttryckte det: “Allt vi gör på bloggen är sant.”

Vad vi lärt oss av att publicera skolarbete på webben

En sak som vi lärt oss är att det vi gör i skolan, kan spela stor roll och vara intressant för andra. Det har varit spännande att följa hur det vi publicerat har nått ut till många. För många av eleverna har det också varit ett stort steg att publicera skolarbete, både texter och filmer. Att våga och att uppleva att man kan mer än man tror är också något många av eleverna fått ut av bloggandet.

Givetvis har vi också lärt oss mycket om de verktyg vi använt för att skapa innehållet och även om rättigheter när det gäller text, bilder och ljud.

Är du också intresserad av att vara med i Webbstjärnan? På deras webbplats hittar du information om tävlingen och massor av material om webbpublicering.

Ansvarig lärare för bloggen är Johan Andersson och kan nås på följande sätt:

E-mail: johan.andersson@forshagaakademin.se
Twitter: @johananderss