Ahmed och Ali om sin klass

Vi är 15 elever i klassrummet. Vi har 4 tjejer och 11 pojkar i klassrummet. Vi pratar svenska och engelska men ibland dari och persiska. Jag vet faktiskt inte vad alla elever är bra på men dom är bra. I min klass är många elever duktiga på olika saker. Dom är snälla men ibland är dom lite dåliga. Jag tycker mycket om min klass. Jag gillar eleverna i klassrummet. Dom är snälla mot varandra och vår lärare är jättesnäll. Han lär oss svenska. Jag och Ali Hussaini älskar honom mycket.

Mohammad om sin klass

Det går 16 elever i min klass, fyra flickor och resten är killar. I min klass så finns det olika språk som talas. Dessa är dari, arabiska, turkiska och persiska. Alla mina klasskamrater är bra på någonting, till exempel: En del är bra på att klippa hår som Asma, och en del är så bra på att spela innebandy och så vidare.
Jag tycker att vi har en bra lärare som Johan då vi kan bli bättre på svenska språk med hans hjälp. Så jag tycker om min klass 2a.

Samhällskunskap vecka 39

Vi fortsätter att titta på Sveriges statsskick och nu de lagar som styr landet, framförallt Sveriges grundlagar. Vi hann med de två första och en sak som förvånade många elever var att religionsfriheten inte gäller Kungen och att att en prins eller prinsessa av det kungliga huset måste ha regeringens samtycke för att få gifta sig. Annars förlorar de rätten att ärva tronen.

Samhällskunskap vecka 38

Vi fortsätter att titta på Sveriges statsskick och nu de lagar som styr landet, framförallt Sveriges grundlagar. Vi hann med de två första och en sak som förvånade många elever var att religionsfriheten inte gäller Kungen och att att en prins eller prinsessa av det kungliga huset måste ha regeringens samtycke för att få gifta sig. Annars förlorar de rätten att ärva tronen.

Translate »