Vi skriver haikudikter

För att träna på satsmelodin i svenska språket fick eleverna i 2a och 2b skriva haikudikter, först på svenska, och sen samma dikt på sitt modersmål. Sen fick eleverna jämföra likheter och skillnader vad gäller melodi och stavelser på de olika språken. Exempelvis hade en strof på svenska sju stavelser, medan den på Somali hade sjutton stycken! Här följer några av de dikter som eleverna skrev : Fortsätt läsa ”Vi skriver haikudikter”

Translate »