Min klass

Hej! Jag heter Wali och mina kompisar säger uzbek. Det är okej.

Nu ska jag berätta om min klass.
För det första måste vi respektera varandra,
Det är min idé. Vi är tretton elever i klassen, en flicka och tolv pojkar. De pratar olika språk: Dari, pashto, uzbekiska och persiska .

Jag tycker om att eleverna måste vara tysta när vi har lektion. Jag tror det blir bra och vi har jättesnälla lärare.

Nickqadam om sin klass

Hej, jag heter Nickaqam och nu ska jag berätta om min klass. För det första måste vi respektera varandra, det är min idé. Vi är femton elever i klassen, fyra flickor och elva pojkar. De pratar olika språk. Arabiska, turkiska, persiska och dari. Jag tycker om att eleverna måste vara tysta när vi har lektion. Jag tror det blir bra.

Ahmed och Ali om sin klass

Vi är 15 elever i klassrummet. Vi har 4 tjejer och 11 pojkar i klassrummet. Vi pratar svenska och engelska men ibland dari och persiska. Jag vet faktiskt inte vad alla elever är bra på men dom är bra. I min klass är många elever duktiga på olika saker. Dom är snälla men ibland är dom lite dåliga. Jag tycker mycket om min klass. Jag gillar eleverna i klassrummet. Dom är snälla mot varandra och vår lärare är jättesnäll. Han lär oss svenska. Jag och Ali Hussaini älskar honom mycket.

Mohammad om sin klass

Det går 16 elever i min klass, fyra flickor och resten är killar. I min klass så finns det olika språk som talas. Dessa är dari, arabiska, turkiska och persiska. Alla mina klasskamrater är bra på någonting, till exempel: En del är bra på att klippa hår som Asma, och en del är så bra på att spela innebandy och så vidare.
Jag tycker att vi har en bra lärare som Johan då vi kan bli bättre på svenska språk med hans hjälp. Så jag tycker om min klass 2a.

Translate »