Workshop med GAPF om hedersförtryck

Den 30 april hade vi Omar Markram från GAPF på besök. Omar höll i en Workshop där våra språkintroelever fick träffa svenska ungdomar från skolans äventyrsturism- och hundsportsutbildningar för att diskutera förbjuden kärlek. Omar berättade också om sin egen starka historia med både hedersförtryck och tvivel på sin egen kultur och religion.

Det var en mycket uppskattad och givande dag för alla deltagare. Eller som en av de svenska eleverna uttryckte det: ”Jag trodde vi skulle tycka mycket mer olika.”

Translate »